Добродошли

Са великим задовољством обавештавамо јавност да је 24. априла 2014. године одржана Оснивачка Скупштина Удружења инжењера електротехнике Србије (УДИЕС) у просторијама Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

Том приликом су усвојени Оснивачки акт и Статут удружења и изабрани чланови органа удружења. Имена и кратке биографије изабраних чланова ће бити објављени у скоријем периоду.

Захваљујемо се колегама на великом одзиву и подршци овом важном догађају за нашу професију.


Документа

 

За сва питања можете нас контактирати на мејл адресу: udies[AT]etf[DOT]bg[DOT]ac[DOT]rs

Циљеви и задаци УДИЕС:

 • окупљање инжењера електротехнике Србије ради увећања њиховог стручног знања, развоја, стваралачке иницијативе у домену техничких наука и праксе и заузимања заједничких ставова о важним техничким и привредним питањима Републике Србије;
 • организовање и координирање стручних скупова (конгреса, симпозијума, конференција, семинара, предавања и др.);
 • помоћ Држави у иновирању, усклађивању и увођењу нових прописа и других регулатива, у области електротехничке струке, путем директог учешћа у изради регулатива, прописа, стандарда, упутстава, правилника и слично;
 • учешће у домаћим или интернационалним пројектима од важности за развој електротехничке струке у Републици Србији; 
 • омогућавање развоја технолошких процеса и унапређења организације стручног рада и производње;
 • развој и примена информационих и информатичких система и примењене компјутерске технике;
 • праћење савременог развоја технике и технологије;
 • давање стручних саветодавних мишљења, експертиза, студија, анализа и других аката важних за развој технике, технологије и производње у Републици Србији;
 • учешће у развоју школства, првенствено онога које се односи на школовање кадрова електротехничке струке;
 • штампање и издавање научних и стручних, сталних и периодичних или повремених публикација, које су од интереса за чланове УДИЕС;
 • стручно образовање и усавршавања чланова УДИЕС и  пружање помоћи члановима УДИЕС, а у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;
 • развијање и неговања етике инжењерског позива;
 • одбрана сталешких интереса, друштвеног угледа и заштита чланова УДИЕС-а;
 • спровођење међународне активности и стварање и ширење стручних и колегијалних веза са одговарајућим организацијама инжењера и техничара или њима сродним друштвима у земљи и иностранству;
 • учешће у јавном животу путем средстава јавног информисања;
 • образовање одговарајућих одбора, група, комисија и тела, сталног и повременог карактера;
 • неговање библиотечке праксе, оснивањем библиотека и читаоница и др.;
 • подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмерене на очување човекове околине, уштеду и рационализацију потрошње енергије, развој нових облика енергије и др.;
 • чланство у Савезу инжењера и техничара Србије и Инжењерској комори;
 • сарадња са Инжењерском академијом.