Dobrodošli

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da je 24. aprila 2014. godine održana Osnivačka Skupština Udruženja inženjera elektrotehnike Srbije (UDIES) u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tom prilikom su usvojeni Osnivački akt i Statut udruženja i izabrani članovi organa udruženja. Imena i kratke biografije izabranih članova će biti objavljeni u skorijem periodu.

Zahvaljujemo se kolegama na velikom odzivu i podršci ovom važnom događaju za našu profesiju.


Dokumenta

 

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na mejl adresu: udies[AT]etf[DOT]bg[DOT]ac[DOT]rs

Ciljevi i zadaci UDIES:

 • okupljanje inženjera elektrotehnike Srbije radi uvećanja njihovog stručnog znanja, razvoja, stvaralačke inicijative u domenu tehničkih nauka i prakse i zauzimanja zajedničkih stavova o važnim tehničkim i privrednim pitanjima Republike Srbije;
 • organizovanje i koordiniranje stručnih skupova (kongresa, simpozijuma, konferencija, seminara, predavanja i dr.);
 • pomoć Državi u inoviranju, usklađivanju i uvođenju novih propisa i drugih regulativa, u oblasti elektrotehničke struke, putem direktog učešća u izradi regulativa, propisa, standarda, uputstava, pravilnika i slično;
 • učešće u domaćim ili internacionalnim projektima od važnosti za razvoj elektrotehničke struke u Republici Srbiji; 
 • omogućavanje razvoja tehnoloških procesa i unapređenja organizacije stručnog rada i proizvodnje;
 • razvoj i primena informacionih i informatičkih sistema i primenjene kompjuterske tehnike;
 • praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije;
 • davanje stručnih savetodavnih mišljenja, ekspertiza, studija, analiza i drugih akata važnih za razvoj tehnike, tehnologije i proizvodnje u Republici Srbiji;
 • učešće u razvoju školstva, prvenstveno onoga koje se odnosi na školovanje kadrova elektrotehničke struke;
 • štampanje i izdavanje naučnih i stručnih, stalnih i periodičnih ili povremenih publikacija, koje su od interesa za članove UDIES;
 • stručno obrazovanje i usavršavanja članova UDIES i  pružanje pomoći članovima UDIES, a u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja;
 • razvijanje i negovanja etike inženjerskog poziva;
 • odbrana staleških interesa, društvenog ugleda i zaštita članova UDIES-a;
 • sprovođenje međunarodne aktivnosti i stvaranje i širenje stručnih i kolegijalnih veza sa odgovarajućim organizacijama inženjera i tehničara ili njima srodnim društvima u zemlji i inostranstvu;
 • učešće u javnom životu putem sredstava javnog informisanja;
 • obrazovanje odgovarajućih odbora, grupa, komisija i tela, stalnog i povremenog karaktera;
 • negovanje bibliotečke prakse, osnivanjem biblioteka i čitaonica i dr.;
 • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje čovekove okoline, uštedu i racionalizaciju potrošnje energije, razvoj novih oblika energije i dr.;
 • članstvo u Savezu inženjera i tehničara Srbije i Inženjerskoj komori;
 • saradnja sa Inženjerskom akademijom.